Ilmanpuhdistusjärjestelmät hitsaussavun taustapitoisuuden vähentämiseen

 

HAASTE: Kun hitsaavassa teollisuudessa työkappaleet ovat liian suuria imuvarsilla katettaviksi, tai kun hitsaaja liikkuu koko ajan eri kohteiden välillä, kohdepoisto ei ehkä ole mahdollista. Näissä tapauksissa hitsauskaasu päätyy koko hallin ilmaan hitsaajien ja muiden työntekijöiden hengitettäväksi.

Hitsauskaasu koostuu haihtuneista ja kondensoituneista metallioksideista ja muista hiukkasista. Kaasu syntyy 90 %:sesti hitsausaineen sulattamisesta hitsausprosessin aikana. Hitsauskaasuista suurin osa on peräisin hitsauslisäaineista. Hitsauskaasu nousee ylöspäin muodostaen savuverhon, tyypillisesti noin 4-6 metrin korkeuteen. Jonkin ajan kuluttua hiukkaset jäähtyvät ja putoavat takaisin lattialla ja muille pinnoille, kuten koneiden päälle.

HITSAUSTYÖN KEMIALLISET VAARAT: Hitsauksessa muodostuu metallihuurujen ja kaasujen seosta eli hitsaussavua. Huurut koostuvat pääosin pienistä, nanokokoluokan metallioksidihiukkasista. MIG/MAG-hitsauksessa muodostuu vähemmän hitsaushuuruja ja –savuja kuin puikkohitsauksessa. Ruostumattoman teräksen hitsaushuuruissa on yleensä kromia (III ja VI), nikkeliä ja mangaania. Seostamattoman teräksen hitsaushuurun pääkomponentti on mangaani. Hitsaussavun kaasut ovat otsonia, typpioksideita ja hiilimonoksidia. Maalattuja tai pinnoitettuja kappaleita hitsatessa voi muodostua orgaanisia lämpöhajoamistuotteita kuten isosyanaatteja. Hitsauksessa voi ilmaan vapautua nanokokoisia partikkeleita. Kansainvälinen syöväntutkimuslaitos IARC on luokitellut hitsauksen huurut ja UV-säteilyn syöpävaarallisiksi.