Hitsauskaasujen taustapitoisuuden pienentäminen tuotantotiloissa

03.01.2020

ERI MENETELMÄT  (tehokkuusjärjestyksessä)

VÄHENNÄ HITSAUSSAVUN TUOTTOA PARANTAMALLA HITSAUSMENETELMÄÄ - ENSIMMÄINEN VAIHE

Ensimmäinen vaihe puhtaan ilman saamiseksi työympäristöönne on varmistaa, että käytössä on paras hitsausmenetelmä käyttötarkoitukseenne. Mahdollisesti saatatte harkita vaihtoehtoista hitsausmenetelmää. Lisäksi materiaalin pitäisi olla puhdasta, öljytöntä, ilman pinnoitetta tai ruostetta yms. Valitettavasti tämä ei useinkaan riitä takaamaan turvallista työympäristöä, vaan vaaditaan lisätoimenpiteitä.

KOHDEPOISTO - TOINEN VAIHE

Harkitse hitsauskaasujen poistoa suoraan kohteesta. Vain kohdepoisto suojaa hitsaajaa ja estää hitsauskaasujen kerääntymistä ympäröivään työtilaan ja leviämistä. Kohdepoistomenetelmät integroidaan mielellään työtilaan: esim. imupöytä, joka on työpöydän ja kohdepoiston yhdistelmä. Muita menetelmiä ovat imuvarret, jotka voidaan helposti sijoittaa lähelle hitsausta. Plymoventillä on täysi sarja varusteita joilla järjestelmä räätälöidään tarpeidenne mukaan. Elementteinä ovat helppokäyttöisyys, joustavuus, energiankulutus ja alhainen melutaso.

EROTA KOHDE MUUSTA TYÖTILASTA - KOLMAS VAIHE
Jos kohdepoisto ei ole mahdollista, seuraavaksi paras menetelmä on erottaa kohde muusta työtilasta eli alipaineistus. Imuhuuvat hitsausverhoineen, jotka sulkevat hitsausprosessit sisäänsä, ovat näissä oloissa hyvä ratkaisu. Imuhuuvan lähellä työskentelevät ovat suojassa, mutta sisäpuolella olijat tarvitsevat lisäksi henkilökohtaiset suojavarusteet.

PROSESSI-ILMANVAIHTO & HENKILÖKOHTAINEN SUOJAUS - NELJÄS VAIHE
Joskus kohdepoisto ja hitsaushuuvat eivät aikaansaa kokonaisratkaisua. Tällöin hitsauskaasujen taustapitoisuuden pienentäminen tuotantotiloissa yhdessä henkilökohtaisen suojauksen kanssa on paras menetelmä. Tällä lähestymistavalla työtilaan kerääntyneet savut kerätään ja suodatetaan.

PushPull on itsenäinen yleinen suodatusjärjestelmä, joka on kehitetty vähentämään ja hallitsemaan hitsauskaasujen taustapitoisuutta tuotantotiloissa. Jos työkappaleet ovat liian suuria imuvarsilla katettaviksi tai jos hitsaaja liikkuu koko ajan eri kohteiden välillä, kohdepoisto ei ehkä ole mahdollinen.

Plymovent tarjoaa nyt ratkaisun tähän ongelmaan: pushpull -järjestelmän, joka hyväksi havaitun teknologian avulla vangitsee ympäristön hitsauskaasut, suodattaa ne ja palauttaa suodatetun ilman takaisin. Näin kalliisti lämmitetty ilma pysyy työtilassa ja altistumistaso työssä pyritään pitämään helposti hyväksytyissä rajoissa.

Hitsauskaasu koostuu haihtuneista ja kondensoituneista metallioksideista ja muista hiukkasista. Se johtuu 90%: sti hitsausaineen sulattamisesta hitsausprosessin aikana. Hitsaushuuruista suurin osa on peräisin hitsauslisäaineista. Hiukkasilla on kohonnut lämpötila, se alkaa nousta ja myöhemmin jäähtyy. Tässä prosessissa se kohtaa ilman jolla on sama lämpötila, ja muodostaa tyypillisesti 4–6 metrin korkeudessa hitsaushuuruista koostuneen savuverhon. Jonkin ajan kuluttua hiukkaset jäähtyvät ja putoavat takaisin lattialle tai muille pinnoille esim. koneiden päälle.

Pushpull -järjestelmä koostuu putkistoista, joissa on imu- ja puhallusritilät, yksi tai kaksi puhallinta ja yksi tai kaksi suodatinjärjestelmää. Kanavat asennetaan samalle korkeudelle jossa hitsauskaasujen muodostama savuverho on. Se koostuu puhallus- ja imupuolesta, jotka ovat vastakkain ja siten saastunut ilmakerros saadaan liikkeelle ilmavirtauksen avulla. Suodatettu ilma puhalletaan puhaltimen avulla, joka työntää saastunutta hitsaussavua kohti imuputkistoa josta se kierrätetään taas takaisin suodattimen läpi. Imetty hitsauskaasupitoinen ilma suodatetaan ja käytetään uudelleen siten, että syntyy ilmavirta. Hitsauskaasua poistuu jatkuvasti ja tehokkaasti, joten tilojen taustapitoisuus pysyy halutun tason alapuolella.

Suodattimen painehäviö vaihtelee likaisuusasteen mukaan ajaan myötä ja saattaa vaikuttaa järjestelmän tehokkuuteen ja tätä varten Plymovent-push-pull-järjestelmä on varustettu paine-eroantureilla ja taajuusmuuttajalla jotka pitävät ilmavirran vakiona likaisilla ja puhtailla suodattimilla.

PushPull -järjestelmä voidaan asentaa U-muotoisena tai rinnakkaisena järjestelmänä joka on mitoitettu hitsausalueen mittojen mukaan.

Tärkeä tieto on työprosessin aikana käytetty hitsaustarvikkeiden määrä ja tyyppi. Näistä tiedoista (tieto hitsausprosessista) voidaan laskea tuotetun hitsauskaasun määrä työjaksoa kohti ja näin saadaan laskettua ilmamäärä, joka tarvitaan saavuttamaan haluttu taustapitoisuus.

Suosittelemme lisäksi 50% PushPull järjestelmän ilmamäärästä ulkoa tulevaa korvaavaa ilmaa muun yleisilmanvaihdon avulla.