Tammiholman markkinointi- ja asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme minkälaisia henkilötietoja voimme kerätä sinusta tilatessasi tuotteitamme ja palveluitamme tai vieraillessasi Tammiholman verkkosivuilla. Selosteesta selviää myös mihin tarkoituksiin tietoja voimme käyttää.

1. Rekisterinpitäjä
Tammiholma Oy
Teerisuonkuja 5
00700 Helsinki
09 350 5220

2. Tietosuojavastaava
Jaakko Kirjavainen, 044 669 4869, jaakko.kirjavainen@tammiholma.fi

3. Rekisterin sisältämät tiedot
Pääosin keräämämme tiedot ovat yritysten yhteystietoja. Keräämme kuitenkin myös henkilötietoja asiakkaistamme, potentiaalisista asiakkaista sekä verkkosivuston käyttäjistä seuraavasti:
  • Henkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, organisaatioyhteys, titteli, yleisesti saatavilla olevat luokittelutiedot sekä tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista
  • IP-osoitetieto tai muu tunniste
  • Evästetiedot
  • Muut suoraan henkilöltä saadut tiedot, esim. messuilla kiinnostuksen kohteista täytetty lomake, tai strukturoimaton tieto kuten sähköpostikirjeenvaihto
4. Tietojen keräys
Tallennamme rekisteriimme tiedot, jotka olet ilmoittanut sähköpostilla, puhelimitse, nettisivujen lomakkeella tai tapaamisessa. Joissain tapauksissa täydennämme näitä tietoja yleisistä tietolähteistä kerätyllä tiedolla. Käytämme myös ostettuja rekistereitä.

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteriä käytetään Euroopan Unionin yleistä tietosuoja-asetusta ja kansallista lainsäädäntöä noudattaen asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen. Tähän kuuluvat luonnollisena osana mm. laskutus ja tilausten yksilöinti. Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn kautta saatamme myös lähettää sinulle kohdennettuja markkinointi- ja asiakasviestejä. Mikäli et kuitenkaan halua saada meiltä viestejä tai haluat muuttaa yhteystietosi, voit milloin tahansa ilmoittaa asiasta Tammiholma Oy:lle. Pyrimme myös pitämään asiakas- ja markkinointirekisterin ajantasaisena ja hävittämään vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot. Oikeusperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

6. Tietojen luovutus
Saatamme luovuttaa tietoja yhteistyökumppaneillemme, kuten ohjelmistovalmistajille- ja maahantuojille, jotka voivat toimia myös EU:n tai ETA:n ulkopuolella. Yhteistyökumppanit käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti palvelun toimittamisen vaatimissa rajoissa. Tammiholma Oy voi lisäksi luovuttaa tietoja viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

7. Evästeet
Käytämme sivustoillamme evästeitä kerätäksemme tietoa esimerkiksi kiinnostavimmista sivuistamme. Evästeet mahdollistavat sivustojen sujuvan ja turvallisen käytön. Käyttäjä voi halutessaan itse vaikuttaa evästeiden tallentumiseen muuttamalla selaimen tietosuoja-asetuksia. Tämä saattaa kuitenkin vaikuttaa sivustojen toimimiseen.

8. Rekisterin suojaus
Rekisteri on suojattu ulkopuolisilta tahoilta henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

9. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon korjaamista tai rajoittamista rekisterissä. Tarkastus- ja oikaisupyynnöt tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna tässä tietosuojaselosteessa määritetylle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Tietojen tarkistusta koskevan pyynnön voi esittää myös henkilökohtaisesti missä tahansa Tammiholma Oy:n myyntipisteessä. Tiedot toimitetaan rekisteröidylle mahdollisimman pian, kuitenkin 30 päivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Rekisteröidyn oikeuksiin kuuluu myös henkilötietojen käsittelyn kieltäminen kokonaan. Ilmoita tässä tapauksessa asiasta niin ikään Tammiholma Oy:n tietosuojavastaavalle. Sinulla on myös oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että henkilötietojasi käsitellessämme rikomme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

 

Päivitetty 25.5.2018